กดปุ่มเพื่อเลือกรายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย

กรุณาเลือกตัวเลือกรายการ


1. กรุณาเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการให้แสดงผล
พ.ศ.2562
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
พ.ศ.2558
เลือกทั้งหมดทุก พ.ศ.

2. กรุณาเลือกรายละเอียดที่จะให้แสดงผลค่าสถิติ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
เลือกทั้งหมดทุกตอน