กดปุ่มเพื่อเลือกรายชื่อกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย

กรุณาเลือกตัวเลือกรายการ


1. กรุณาเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการให้แสดงผล
พ.ศ.2562
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
พ.ศ.2558
เลือกทั้งหมดทุก พ.ศ.

2. กรุณาเลือกรายละเอียดที่จะให้แสดงผลค่าสถิติ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน
ตอนที่ 3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการจัดงาน / ข้อเสนอแนะ / ความประทับใจ
เลือกทั้งหมดทุกตอน